Volební program

SDH Poniklá

2014


Volební program SDH Poniklá

Vážení a milí spoluobčané,

Sbor dobrovolných hasičů, Vám tak jako v minulých letech předkládá kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Poniklá. Od roku 1990 je to již po sedmé, co se členové a příznivci našeho sdružení nebojí vstoupit do věcí veřejných, zapojit se do dění v obci a převzít za své rozhodování odpovědnost.

V uplynulém volebním období zástupci SDH Poniklá přijali výzvu Ponikelského obrození a společně s nimi přijali posty nejvyšší (místostarostka a člen rady obce). Po uplynutí čtyřletého období můžeme říci, že se jednalo o sloučení harmonické, naplněné shodnými pohledy na věc. V tomto duchu by kandidáti SDH Poniklá rádi pokračovali i v letech následujících.


Hospodářství obce

Investice

Školství

Spolková činnost

Občanská vybavenost

Atraktivní obec

Kandidáti do Zastupitelstva obce Poniklá sdružení nezávislých kandidátů SDH Poniklá

# Kandidát Věk Povolání
1. Kandidát č. 1 Ing. Petra Novotná 30 let projektová manažerka
2. Kandidát č. 2 Ing. Petr Plichta 49 let geodet
3. Kandidát č. 3 Soňa Václavíková 37 let prodavačka
4. Kandidát č. 4 Marek Kulhavý 36 let majitel rodinné firmy
5. Kandidát č. 5 Karel Vrbata 40 let skladník na pile
6. Kandidát č. 6 Ing. Vítězslav Schmidt 51 let učitel na střední škole
7. Kandidát č. 7 Vladimíra Macháčková 46 let zdravotní sestra
8. Kandidát č. 8 MUDr. Ivana Havlová 47 let lékařka
9. Kandidát č. 9 Mgr. Barbora Kulhavá 31 let překladatelka
10. Kandidát č. 10 Ing. Jaromír Jirouš 55 let stavební technik
11. Kandidát č. 11 Bc. Jakub Jirouš 23 let student
12. Kandidát č. 12 Zdeněk Janeček 63 let v důchodu
13. Kandidát č. 13 Ladislav Čurda 43 let mistr dílny
14. Kandidát č. 14 Jiří Jindřišek 66 let v důchodu
15. Kandidát č. 15 Tomáš Klikorka 38 let truhlář

Vážení spoluobčané,

kandidátní listina Sboru dobrovolných hasičů v Poniklé nabízí vyvážený poměr názorů a nápadů na další rozvoj naší obce, chceme být v jednání s vámi otevření, přístupní a naslouchat vašim potřebám. Naši kandidáti, kteří usilují o vaši přízeň ve volbách, mají za sebou dlouhodobou a trpělivou práci nejenom pro náš sbor, ale také pro obec. A právě tyto naše vlastnosti a schopnosti vám nabízíme při správě obce Poniklá.

Kandidáti Sboru dobrovolných hasičů Poniklá


Výsledky voleb
zvolení členové zastupitelstva

Kandidátní listina Pořadové číslo Kandidát Věk Počet hlasů % Pořadí zvolení
Ponikelské obrození 1. Kandidát č. 1 Ing. Tomáš Hájek 31 let 448 11,31 1.
Ponikelské obrození 3. Kandidát č. 2 Ing. Jan Kubín 31 let 349 8,81 2.
Ponikelské obrození 2. Kandidát č. 3 Ing. arch. Jaromír Jirouš 29 let 319 8,05 3.
Ponikelské obrození 4. Kandidát č. 4 Jaroslav Jón 49 let 307 7,75 4.
Ponikelské obrození 5. Kandidát č. 5 Jaroslav Urík 46 let 220 5,55 5.
Ponikelské obrození 6. Kandidát č. 6 Jaroslav Čížek 52 let 247 6,24 6.
Ponikelské obrození 7. Kandidát č. 7 Daniel Šír 34 let 286 7,22 7.
Ponikelské obrození 8. Kandidát č. 8 Bc. Soňa Anna–Marie Fišerová 42 let 190 4,80 8.
T.J. Sokol Poniklá 3. Kandidát č. 9 Alena Šedá 49 let 204 10,87 1.
T.J. Sokol Poniklá 1. Kandidát č. 10 Ing. Miloslava Gembická 42 let 196 10,44 2.
T.J. Sokol Poniklá 6. Kandidát č. 11 Josef Bekr 47 let 174 9,27 3.
SDH Poniklá 2. Kandidát č. 12 Ing. Petr Plichta 49 let 221 11,22 1.
SDH Poniklá 1. Kandidát č. 13 Ing. Petra Novotná 30 let 205 10,41 2.
SDH Poniklá 3. Kandidát č. 14 Soňa Václavíková 37 let 192 9,75 3.
SDH Poniklá 4. Kandidát č. 15 Marek Kulhavý 36 let 171 8,68 4.
více na www.volby.cz