Volební program

SDH Poniklá

2018


Volební program SDH Poniklá

Vážení a milí spoluobčané,

Sbor dobrovolných hasičů Poniklá, Vám tak jako v minulých letech, předkládá kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Poniklá. Od roku 1990 je to již po osmé, co se členové a příznivci našeho sdružení nebojí vstoupit do věcí veřejných, zapojit se do dění v obci a převzít za své rozhodování odpovědnost.

Již po dvě volební období zástupci SDH Poniklá zaujímají posty v organizačním složení obce (místostarostka, člen rady obce, zastupitelé). Po uplynutí osmileté spolupráce v radě obce se zástupci z řad Ponikelského obrození si můžeme s pokorou říci, že se jednalo o vyrovnaný vztah, naplněný společným zájmem a stejným úhlem pohledu. A tak je i nadále naším cílem, aby kandidáti Sboru dobrovolných hasičů Poniklá zůstali v aktivním poli dění, dotáhli započaté projekty do zdárného cíle a započali přípravu pro akce navazující.


Hospodářství obce

Investice

Školství

Spolková činnost

Občanská vybavenost

Atraktivní obec

Kandidáti do Zastupitelstva obce Poniklá sdružení nezávislých kandidátů SDH Poniklá

# Kandidát Věk Povolání
1. Ing. Petra Novotná 34 let vedoucí oddělení rozvoje a investic
2. Marek Kulhavý 40 let majitel rodinné firmy
3. Ing. Petr Plichta 53 let OSVČ – geodet
4. Tomáš Klikorka 42 let vedoucí technické čety
5. MUDr. Ivana Havlová 51 let lékařka
6. Jan Jindřišek 40 let údržbář
7. Mgr. Jana Kázmerová 38 let vedoucí učitelka v mateřské škole
8. Ing. Vítězslav Schmidt 55 let učitel na střední škole
9. Ing. Jaromír Jirouš 59 let OSVČ – stavební technik
10. Mgr. Barbora Kulhavá 35 let překladatelka
11. Bc. Jakub Jirouš 27 let vývojář webových aplikací
12. Petr Hájek, DiS. 32 let policista
13. Renáta Pušová, DiS. 32 let učitelka v mateřské škole
14. Ondřej Skalský 31 let OSVČ
15. Kryštof Hájek 19 let student

Vážení spoluobčané,

kandidátní listina Sboru dobrovolných hasičů v Poniklé nabízí vyvážený poměr názorů a nápadů na další rozvoj naší obce, chceme být v jednání s vámi otevření, přístupní a naslouchat vašim potřebám. Naši kandidáti, kteří usilují o vaši přízeň ve volbách, mají za sebou dlouhodobou a trpělivou práci nejenom pro náš sbor, ale také pro obec. A právě tyto naše vlastnosti a schopnosti vám nabízíme při správě obce Poniklá.

Kandidáti Sboru dobrovolných hasičů Poniklá